Strona główna Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Porównanie wartości opałowej nośników energii

Rodzaj paliwa Jednostka sprzedaży Wartość opałowa Jedn. wart. opałowej
 Energia elektryczna 1 kW/h 3,6 MJ/kWh
 Węgiel kamienny 1 kg 24 MJ/kg
 Koks 1 kg 27 MJ/kg
 Olej opałowy 1 l 39 MJ/l
 Olej opałowy specjalny typu ECOTERM 1 kg 43 MJ/kg
 Benzyna 1 l 38 MJ/l
 Gaz płynny luzem (propan-butan 50/50) 1 l 25 MJ/l
 Gaz płynny butle (propan) 30 kg 47 MJ/kg
 Gaz płynny butle (propan-butan 50/50) 11 kg 46 MJ/kg
 Gaz ziemny GZ-50 1 Nm3 34 MJ/Nm3

Z powyższych tablic wynika, że gaz płynny w stosunku do paliw konwencjonalnych charakteryzuje się dobrymi właściwościami palnymi, a ponadto jest wydajnym i ekologicznym nośnikiem energii.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom