Strona główna Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami

Gaz płynny jest efektywnym nośnikiem energii w porównaniu z innymi paliwami stosowanymi w gospodarce. Wysokie właściwości ekologiczne propanu-butanu wynikają z faktu, iż jest on poddawany procesom oczyszczenia, w trakcie których eliminowane są związki siarki. W tabelach poniżej zostało przedstawione porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami gazowymi stosowanymi w Polsce, a także charakterystyka porównawcza wybranych paliw z uwzględnieniem emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania.

Rodzaj gazu Ciepło spalania Wartość opałowa Gęstość względna Granice wybuchowości Temperatura płomienia
 MJ/m3  %  °C
 Gaz koksowniczy  19,5  17,3  0,405  5,0-33,0  1835
 Gaz ziemny wysokometanowy 41,8 37,6 0,551 5,0-14,0 1950
 Gaz ziemny zaazotowany 22,0 19,8 0,780
 Propan  102,16  92,88  1,562 2,12-9,35  2190
 Butan 132,7 128,48 2,091 1,8-8,5 2160

 Porównanie własności fizyko-chemicznych gazu płynnego z paliwami gazowymi stosowanymi w Polsce.

Wielkość Jednostka Rodzaj spalonego paliwa
 Węgiel kamienny Olej opałowy Gaz ziemny Propan-Butan
 Wartość opałowa  MJ/kg (kJ/m3)  21 42 26 45
 Gęstość  g/cm3  12-15 0,86  0,86 0,56
 Emisja SO2  kg/hMW  0,7 0,06 0,0002
 Emisja NO2  kg/hMW  0,035 0,016  0,05
 Emisja CO2  kg/hMW  1,94 0,01 0,006

 Charakterystyka porównawcza wybranych paliw z uwzględnieniem emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom