Strona główna Przechowywanie i transport gazu płynnego

Przechowywanie i transport gazu płynnego

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej

więcej

Przechowywanie i transport gazu płynnego – reduktory

więcej

Sklep firmowy

Przechowywanie gazu płynnego – butle

Powołując się na polskie uregulowania prawne, przez butle rozumie się jednoprzestrzenne naczynie ciśnieniowe wykonane z blachy stalowej służące do przechowywania, transportu oraz zasilania urządzeń gazowych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach UDT). Butle gazowe (propanowo-butanowe) podlegają uregulowaniom Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP. „Zbiorniki ciśnieniowe. Zbiorniki przenośne (transportowe)”.

Butla stalowa 11 kg i butla kompozytowa BP Gas light

Butla na gaz płynny składa się z następujących elementów:

 • korpusu wykonanego z dwóch wytłoczek (dennic górnej i dolnej),
 • kołnierza (opcjonalnie),
 • szyjki, do której przyłączany jest zawór,
 • stopy,
 • zaworu butlowego.

Każda butla zgodnie z prawodawstwem polskim powinna posiadać poniższe oznaczenia trwałe:

 • znak wytwórcy,
 • numer fabryczny butli,
 • pojemność zbiornika w dm3,
 • nadciśnienie próbne w MPa,
 • pełną nazwę gazu lub mieszaniny gazowej i wzór chemiczny,
 • znak kontroli technicznej wytwórcy,
 • datę przeprowadzonego i wyznaczonego następnego badania zbiornika oraz znak rzeczoznawcy dozoru technicznego,
 • tarę w kg (masa próżnego zbiornika bez zaworu i kołpaka),
 • masę brutto zbiornika (masa zbiornika z najwyższą dopuszczalną masą płynu – bez kołpaka),
 • masę netto ładunku zbiornika (najwyższa dopuszczalna masa zawartego w zbiorniku płynu równa iloczynowi pojemności zbiornika w dm3 przez dopuszczalne napełnianie właściwe).

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom