Strona główna Przechowywanie i transport gazu płynnego

Przechowywanie i transport gazu płynnego

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej

więcej

Przechowywanie i transport gazu płynnego – reduktory

więcej

Sklep firmowy

Transport gazu płynnego

Transport gazu płynnego z uwagi na właściwości LPG podlega przepisom regulującym transport materiałów niebezpiecznych. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska transport LPG podlega szczególnym rygorom w zakresie klasyfikacji materiału, jego dopuszczenia do przewozu, doboru opakowania, oznakowania oraz wymagań odnoszących się do kierowcy, środka transportu i realizacji przewozu. Podstawowym aktem prawnym regulującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych jest Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych określana skrótem ADR (Accord Dangereuses Router) sporządzona w Genewie w dniu 10 września 1957 r., ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.

W myśl przepisów prawnych cysterna drogowa definiowana jest jako zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym umieszczony w sposób trwały na podwoziu samochodowym, naczepie lub przyczepie, a także kontener zbiornikowy.

Dane techniczne autocystern obsługujących BP

Ładowność (t) Pojemność
nominalna
(85% poj.) (l)
Dopuszczalna
masa
całkowita (t)
max.
Szerokość
(m)
max.
Wysokość
(m)
max.
Długość
(m)
Zewnętrzny
promień
zawracania
 10,2 18683 24 2,5 3,55 9,6 10,9
8,89 12028 17,99 2,4 3,171 7,74 8,53

Poniżej wymienione zostały warunki techniczne, jakie powinny zostać spełnione, aby autocysterna mogła dojechać do posesji, na której znajduje się instalacja zbiornikowa.

  1. Drogi dojazdowe do posesji (w tym wiadukty, mosty, tunele) muszą dopuszczać ruch pojazdów o masię całkowitej nie mniejszej niż masa autocysterny (lub dop. naciskom na oś powyżej 8 Mg) i wysokości nie mniejszej niż wysokość autocystern, tj. 3,5 m. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż dojazd do posesji drogą o nachyleniu ok. 10% ze względu na trudne warunki atmosferyczne (intensywne opady śniegu lub gołoledź) może być utrudniony lub wrecz niemożliwy.
  2. Bezpośrednia droga dojazdowa do posesji, jak i teren posesji, muszą zapewniać autocysternie odpowiednią możliwość manewru. Należy zwrócić uwagę, czy droga dojazdowa jest odpowiednio utwardzona i czy stan nawierzchni pozwala na bezpieczny wjazd i wyjazd autocysterny. Ponadto szerokość drogi dojazdowej powinna wynosić min 3,5 m.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom