Strona główna Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Wartość opałowa

Właściwości cieplne paliw gazowych określa ich kaloryczność. Rozróżnia się przy tym ciepło spalania Qc oraz wartość opałową Qw.

Ciepło spalania jest to całkowita ilość ciepła, jaką można uzyskać z jednostkowej ilości gazu (1 mol, 1m3, 1 kg) podczas jej całkowitego spalania przebiegającego w warunkach normalnych (tj. w temperaturze 273 K i pod ciśnieniem 0,1013 MPa). Ciepło spalania oblicza sie przy założeniu, że cała ilość pary wodnej tworzącej się podczas spalania wspomnianej jednostkowej ilości paliwa skrapla się zupełnie.

Wartość opałowa jest to całkowita ilość ciepła, jaką można uzyskać z jednostkowej ilości gazu podczas całkowitego jej spalenia przebiegającego w warunkach normalnych, przy założeniu, że cała woda wydzielająca się podczas spalania wspomnianej jednostkowej ilości danego paliwa odprowadzana jest w składzie gazów spalinowych w postaci pary wodnej (nie ulega skropleniu).

Wartość opałową otrzymuje się przez odjęcie ciepła parowania skroplonej wody od ciepła spalania. Wartość opałowa jest podstawą do prowadzenia wszelkiego rodzaju obliczeń cieplnych.

 Propan (w %) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
 Butan (w %) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 Wartość opałowa [MJ/kg] 46,30 46,23 46,16 46,09 46,02 45,95 45,88 45,81 45,74 45,67 45,60
 Ciepło spalania [MJ/kg] 50,16 50,09 50,03 49,90 49,89 49,83 49,76 49,75 49,70 49,65 49,50

Wartość opałowa i ciepło spalania mieszaniny propan-butan w zależności od składu procentowego.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom