Strona główna Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Właściwości palne gazów płynnych

Weglowodory – propan i butan są gazami palnymi, które przy doprowadzeniu właściwej ilości powietrza (tlenu) oraz po zapaleniu spalają się emitując dwutlenek węgla (CO2) i parę wodną (H2O), przy jednoczesnym wydzielaniu energii cieplnej (Q).

Spalanie może być zupełne, jeżeli w wyniku procesu pozostałości i produkty spalania nie zawierają części palnych. Taki przebieg spalania ma miejsce w przypadku doprowadzenia właściwej ilości powietrza (tlenu).

Produktami spalania są wówczas dwutlenek węgla oraz woda.
C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O + Q (propan)
C4H10 + 6,5O2 = 4CO2 + 5H2O + Q (butan)

Natomiast spalanie niezupełne ma miejsce wówczas, gdy doprowadza sie za małą ilość powietrza (tlenu). Produktami spalania są wtedy: węgiel pierwiastkowy (sadza), tlenek węgla (CO) oraz wodór (H2).

C3H8 + 1,5O2 = 3CO + 4H2 (840°C)

Tlenek węgla oraz wodór są gazami palnymi, które nie oddają swojej wartości opałowej i niespalone uchodzą za spalinami (obniżają temperaturę spalin).

W sytuacji, gdy doprowadza się w procesie nadmierną ilość powietrza (tlenu) również następuje spalanie zupełne, jednakowoż efekt energetyczny będzie mniejszy, gdyż nadmiar powietrza zostanie ogrzany i wraz ze spalinami odprowadzony na zewnątrz.

 Rodzaj gazu Etan Propan Propylen Butan Izobutan
 Wzór chemiczny  C2H6  C3H8  C3H6  C4H10  C4H10
 Masa cząsteczkowa  30 44 42  58 58
 Ciężar właściwy  Ciecz  kg/m3  0,55 0,51 0,55 0,58 0,56
 Gaz  kg/m3  1,35 2,01 1,92 2,70 2,67
 Wartość opałowa  MJ/kg 47,30  46,20  45,70  45,60  45,50
 Stechiometryczne zapotrzebowanie  Tlenu  kg/kg  3,69 3,64 3,36 3,59 3,59
 m3/kg  2,58 2,55 2,35 2,51 2,51
 m3/m3  3,5 5,0 4,5 6,5 6,5
 Powietrza  kg/kg  15,87 15,7 14,8 15,5 15,5
 m3/kg  12,3 12,15 11,2 12,02 12,02
 m3/m3 16,7 23,7 21,4 31,1 31,1

 Własności palne podstawowych składników gazu płynnego.

Celem spalania jest najczęściej wytworzenie energii cieplnej, która znajduje swój wyraz w temperaturze spalania. Temperatura powstająca w czasie spalania zależna jest od tego, czy do spalania doprowadza się powietrze (zawierające balast w postaci azotu, który również musi być ogrzany), czy też tlen.

Temperatura powstająca w czasie spalania z czystym tlenem jest o około 800°C wyższa niż przy doprowadzeniu powietrza (21% objętości tlenu i 79% objętości azotu).

Rodzaj gazu Temperatura zapłonu (°C) Maksymalna prędkość spalania cm/s Granica wybuchowości % objętości w mieszaninie
 z powietrzem z tlenem z powietrzem z tlenem z powietrzem z tlenem
 Propan  510  490  32  450  2,12-9,35  2,0-48
 Butan  490  460  32  370  1,8-8,5  1,3-47

 Temperatury zapłonu, prędkość przenoszenia się płomienia spalania oraz granice wybuchowości propanu i butanu.

Czysty gaz płynny jest substancją palną, ale nie wybuchową. Natomiast zmieszany z powietrzem lub tym bardziej z tlenem, a następnie zapalony spala się wybuchowo.

W przypadku źródeł zastosowań LPG istotne znaczenie mają: temperatura zapłonu i prędkość przenoszenia płomienia. Charakterystyczną cechą płynnego gazu jest mała prędkość przenoszenia płomienia w porównaniu np. z gazem miejskim czy acetylenem.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom