Strona główna Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Wpływ temperatury na właściwości gazu płynnego

Szczególnie ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia magazynowania gazu płynnego, jest zależność jego objetości od temperatury. W czasie magazynowania gazu w zbiornikach i butlach przy wzroście temperatury należy sie liczyć zarówno ze wzrostem ciśnienia, jak i objetości. Rozszerzalność ciekłego propanu i butanu oraz ich mieszaniny w porównaniu z innymi cieczami jest szczególnie duża.

Tak długo jak nad zwierciadłem cieczy znajduje sie poduszka gazowa (pary nasycone), ciśnienie panujące w butli odpowiada wartości ciśnienia nasycenia dla danej temperatury (zgodnie z krzywymi wrzenia). Przy wzroście temperatury wzrasta również ciśnienie zgodnie z krzywą wrzenia (pod warunkiem utrzymania sie poduszki gazowej). Wzrostowi temperatury towarzyszy jednak wzrost objetości cieczy.

 Propan (w %)  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  00
 Butan (w %)  00  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100
 kg/dm3 dla 15°C  0,507  0,515  0,523  0,530  0,538  0,546  0,554  0,562  0,569  0,577  0,585
 Temp. °C  Współczynnik redukujący objętość do 15°C
 -25  1,103  1,101  1,101  1,093  1,089  1,087  1,083  1,081  1,077  1,076  1,073
 -20  1,092  1,090  1,085  1,083  1,079  1,077  1,074  1,072  1,068  1,067  1,064
 -15  1,080  1,078  1,074  1,072  1,069  1,067  1,064  1,062  1,059  1,058  1,055
 -10  1,068  1,066  1,063  1,061  1,058  1,056  1,053  1,052  1,050  1,048  1,046
 -5  1,055  1,054  1,051  1,049  1,046  1,045  1,043  1,042  1,040  1,039  1,037
 0  1,042  1,041  1,038  1,037  1,035  1,035  1,033 1,032  1,030  1,029  1,028
 5  1,028  1,027  1,026  1,025  1,024  1,023  1,022  1,022  1,021  1,020  1,019
 10  1,014  1,014  1,013  1,013  1,012  1,012  1,011  1,011  1,010  1,010  1,010
 15  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
 20  0,986  0,986  0,986  0,987  0,987  0,988  0,989  0,989  0,989  0,990  0,990
 25  0,970  0,971  0,973  0,974  0,975  0,976  0,977  0,978  0,979  0,979  0,980
 30  0,954  0,956  0,958  0,960  0,962  0,963  0,965  0,966  0,968  0,969  0,971

Przeliczanie objętości gazu w dm3 w określonej temperaturze na standardową objętość w dm3 w temperaturze 15°C.

W sytuacji, gdy poduszka powietrzna ma zbyt małą objetość, gaz w fazie ciekłej wypełnia całkowicie wnętrze zbiornika. W takim wypadku wzrost ciśnienia cieczy przy wzrastającej temperaturze jest znacznie szybszy, niż wynikałoby to z krzywej parowania, co stanowi niebezpieczenstwo rozszczelnienia zbiornika, a nastepnie wybuchu gazu.

Przyrost ciśnienia wynosi 0,7 ÷ 0,8 MPa przy wzroście o 1°C.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom