Strona główna Przechowywanie i transport gazu płynnego

Przechowywanie i transport gazu płynnego

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej

więcej

Przechowywanie i transport gazu płynnego – reduktory

więcej

Sklep firmowy

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej

Należy:

 • Z uwagą obchodzić się z butlą, aby nie uszkodzić zaworu. Uszkodzony zawór może być powodem wycieku gazu z butli.
 • Zawsze składować butle w pozycji stojącej z zamkniętym zaworem.
 • Wymianę butli przeprowadzać tylko przy zamkniętym zaworze.
 • Przeprowadzać kontrole szczelności połączenia używając wody mydlanej.
 • Regularnie sprawdzać szczelność przewodów łączących.
 • Regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których używane są butle gazowe.
 • Zaopatrzyć się w gaśnice proszkowe – gaz płynny propan-butan jest lżejszy od wody w związku z tym magazyny z butlami powinny posiadać gaśnice proszkowe.

 

NIE należy:

 • Wykręcać zaworów z butli.
 • Składować butli w piwnicach, na klatkach schodowych, garażach, pralniach, przy wylotach kanalizacji. Gaz płynny jest cięższy od powietrza i w przypadku nieszczelności bedzie się gromadził w najniżej położonych częściach pomieszczeń. Gaz połączony z powietrzem stworzy mieszaninę wybuchową.
 • Stawiać butli w pobliżu otwartego ognia i źródeł ciepła (grzejników, pieców).
 • Palić tytoniu przy wymianie butli.
 • Przewozić butli na jednośladach i w pojazdach komunikacji publicznej.
 • Rzucać ani uderzać butli podczas załadunku i rozładunku, gdyż może to spowodować uszkodzenie butli i zaworów.
 • Podłączać butli bez reduktora (regulatora) do urządzeń.

 

997 POLICJA
998 STRAŻ POŻARNA
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
112 NUMER ALARMOWY (z telefonów komórkowych)

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom