Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

25.05.2018
Kategoria: Aktualności
Napisał: greengas

25 maja 2018 r.

Szanowny Kliencie Zakładu Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej nazywamy je „Rozporządzeniem” lub „RODO”). W związku z RODO nie trzeba się z nami kontaktować czy też składać dodatkowych oświadczeń, wystarczy tylko zapoznać się z poniższą  informacją, gdzie dowiesz się m.in. o celu, okresie i sposobie przetwarzania Twoich
danych osobowych, a także o przysługujących Tobie prawach oraz o odbiorcach Twoich danych.

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH- ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU PŁYNNEGO
MPGK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE PRZY UL. JACHOWICZA 1, 35-311 RZESZÓW

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez ZDGP MPGK SP. Z O.O. wymagane przepisami rozporządzenia RODO*.

Przekazanie informacji następuje w związku z zawarciem i realizacją umów z naszymi klientami.

Cel RODO Celem Rodo jest regulacja przepisów o ochronie danych osobowych ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Klauzula informacyjna Klauzula zawiera informacje kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, komu mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom których dane są przetwarzane

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000180810, NIP 813-03-36-926, o kapitale zakładowym 184.000 zł zwanym dalej ZDGP MPGK.

W razie potrzeby może Pani/Pan skontaktować się z nami w formie:

1. elektronicznej poprzez adres e-mail: bok@greengas.pl

2. pisemnie pod adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”
 
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

ZDGP MPGK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a/wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZDGP MPGK (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość realizacji Umowy;

b/ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową lub przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZDGP MPGK (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c/spełnienia ciążących na ZDGP MPGK obowiązków wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (art.6 ust.1 lit.C RODO);

Źródło pochodzenia danych

ZDGP MPGK otrzymało je od Pani/Pana podczas zawierania umowy, podczas jej realizacji lub złożonego wcześniej zamówienia w formie mailowej, smsowej lub telefonicznej.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe) oraz wiadczącym usługi:

a/ z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

b/ informatyczne i nowych technologii

c/ obsługi telefonicznej lub elektronicznej

d/ płatnicze

e/  księgowo-finansowe

f/ audytorskie i kontrolne

g/  prawne i windykacyjne

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

ZDGP MPGK będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:

1. Wykonania Umowy- do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu

3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDGP MPGK, do momentu wygaśnięcia
obowiązku przetwarzania Pani/Pana danych, wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek prawa, należy się skontaktować z ZDGP MPGK, za pomocą form i danych kontaktowych, umieszczonych w poz. Administrator. Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

a/ przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie ZDGP MPGK, którym jest wykonanie umowy

b/ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że ZDGP MPGK wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli zostały naruszone przepisy dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określonych w RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 94/46/WE, określane jako RODO- obowiązujące od 25 maja 2018r.

 

19.03.2017
Kategoria: Aktualności
Napisał: greengas

Wiosna już przyszła !

Promienniki Gazowe za darmo dla Twojej Restauracji Pubu !!! 

       

 

01.06.2016
Kategoria: Aktualności
Napisał: greengas

Po wielu miesiącach prac miło nam poinformować, że rozlewnia przeszła pozytywnie wszystkie procedury związane z odbiorami i testami właściwego i bezpiecznego działania. Jest to róznoznaczne z rozpoczeciem nowego etapu naszej Spólki, związanego z procesem napełniania oraz z rozwojem sprzedaży w nowych segemntach rynku.

 

05.03.2013
Kategoria: Aktualności
Napisał: greengas

NOWOŚĆ! 

Wprowadzamy na rynek podkarpacki nowoczesne butle gazowe do napędu wózków widłowych: butle typu motolight !

Odbiorcy butli do wózków widłowych cenią sobie ich konkurencyjność i wydajność kosztową. Nowoczesne butle motolight o czystym wnętrzu pozwalają oszczędzić na ciągłej konserwacji wózka widłowego i sprawiają, że produkt jest bardziej efektywny kosztowo.

19.02.2013
Kategoria: Aktualności
Napisał: greengas

GreenGas to nowy znak towarowy jakim będą oznakowane wprowadzane przez nas butle gazowe.

Nasza Spólka przez lata swojej działalności prowadziła dystrybucje butli gazowych napełniane przez niemal wszystkie duże firmy obecne w Polsce. W połowie lat 90-tych w swojej ofercie mieliśmy butle Firm Gaspol oraz Shell Gas. Od 1998 r zostaliśmy autoryzowanym Dystrybutorem Firmy BP Gas.

Nowoczesne butle motolight juz  w naszej ofercie. 

Odbiorcy butli do wózków widłowych cenią sobie ich konkurencyjność i wydajność kosztową. Nowoczesne butle motolight o czystym wnętrzu pozwalają oszczędzić na ciągłej konserwacji wózka widłowego i sprawiają, że produkt jest bardziej efektywny kosztowo (więcej tutaj).

Aktualności

25.05.2018

25 maja 2018 r.

Szanowny Kliencie Zakładu Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej nazywamy je „Rozporządzeniem” lub „RODO”). W związku z RODO nie trzeba się z nami kontaktować czy też składać dodatkowych oświadczeń, wystarczy tylko zapoznać się z poniższą  informacją, gdzie dowiesz się m.in. o celu, okresie i sposobie przetwarzania Twoich
danych osobowych, a także o przysługujących Tobie prawach oraz o odbiorcach Twoich danych.

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH- ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU PŁYNNEGO
MPGK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE PRZY UL. JACHOWICZA 1, 35-311 RZESZÓW

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez ZDGP MPGK SP. Z O.O. wymagane przepisami rozporządzenia RODO*.

Przekazanie informacji następuje w związku z zawarciem i realizacją umów z naszymi klientami.

Cel RODO Celem Rodo jest regulacja przepisów o ochronie danych osobowych ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Klauzula informacyjna Klauzula zawiera informacje kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, komu mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom których dane są przetwarzane

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000180810, NIP 813-03-36-926, o kapitale zakładowym 184.000 zł zwanym dalej ZDGP MPGK.

W razie potrzeby może Pani/Pan skontaktować się z nami w formie:

1. elektronicznej poprzez adres e-mail: bok@greengas.pl

2. pisemnie pod adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”
 
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

ZDGP MPGK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a/wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZDGP MPGK (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość realizacji Umowy;

b/ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową lub przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZDGP MPGK (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c/spełnienia ciążących na ZDGP MPGK obowiązków wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (art.6 ust.1 lit.C RODO);

Źródło pochodzenia danych

ZDGP MPGK otrzymało je od Pani/Pana podczas zawierania umowy, podczas jej realizacji lub złożonego wcześniej zamówienia w formie mailowej, smsowej lub telefonicznej.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe) oraz wiadczącym usługi:

a/ z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

b/ informatyczne i nowych technologii

c/ obsługi telefonicznej lub elektronicznej

d/ płatnicze

e/  księgowo-finansowe

f/ audytorskie i kontrolne

g/  prawne i windykacyjne

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

ZDGP MPGK będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:

1. Wykonania Umowy- do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu

3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDGP MPGK, do momentu wygaśnięcia
obowiązku przetwarzania Pani/Pana danych, wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek prawa, należy się skontaktować z ZDGP MPGK, za pomocą form i danych kontaktowych, umieszczonych w poz. Administrator. Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

a/ przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie ZDGP MPGK, którym jest wykonanie umowy

b/ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że ZDGP MPGK wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli zostały naruszone przepisy dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określonych w RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 94/46/WE, określane jako RODO- obowiązujące od 25 maja 2018r.

 

19.03.2017

Wiosna już przyszła !

Promienniki Gazowe za darmo dla Twojej Restauracji Pubu !!! 

       

 

01.06.2016

Po wielu miesiącach prac miło nam poinformować, że rozlewnia przeszła pozytywnie wszystkie procedury związane z odbiorami i testami właściwego i bezpiecznego działania. Jest to róznoznaczne z rozpoczeciem nowego etapu naszej Spólki, związanego z procesem napełniania oraz z rozwojem sprzedaży w nowych segemntach rynku.

 

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN