Informacje o LPG

Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Pod nazwą gaz płynny należy rozumieć mieszaninę: propanu, propylenu, butanu i butylenu oraz metanu, etanu, pentanu i innych wyższych węglowodorów. Gaz płynny w temperaturze otoczenia oraz pod stosunkowo niewielkim ciśnieniem par własnych ulega skropleniu przechodząc w fazę ciekłą. Niewielkie ciśnienie potrzebne do skroplenia gazu umożliwia jego transport, magazynowanie w stosunkowo cienkościennych i lekkich butlach, względnie zbiornikach. Czytaj więcej...

Produkcja gazu płynnego

Głównymi źródłami pozyskiwania gazu płynnego są kondensaty gazu ziemnego i gazoliny uzyskiwane w wyniku stabilizacji ropy naftowej wydobywanej na polach naftowych.

Kolejnym źródłem pozyskiwania gazów płynnych jest przerób ropy naftowej w rafineriach i dalsze przetwarzanie półproduktów rafineryjnych w następujących procesach: reformowania benzyn, krakowania olejów próżniowych, hydrokrakowania, odsiarczania gudronu oraz pirolizy benzyn i gazów. Czytaj więcej...

Zastosowanie gazu płynnego

Gaz płynny z uwagi na swoje właściwości fizyko-chemiczne znajduje wielorakie zastosowanie w gospodarstwach domowych, w biznesie oraz transporcie. Czytaj więcej...

Przechowywanie i transport gazu płynnego

Jedną z zalet gazu płynnego sprawiającą, iż staje się on coraz bardziej atrakcyjnym nośnikiem energii, jest możliwość jego przechowywania oraz transportowania w butlach i zbiornikach o różnych wielkościach. Czytaj więcej...

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN