Produkcja gazu płynnego

Głównymi źródłami pozyskiwania gazu płynnego są kondensaty gazu ziemnego i gazoliny uzyskiwane w wyniku stabilizacji ropy naftowej wydobywanej na polach naftowych.

Kolejnym źródłem pozyskiwania gazów płynnych jest przerób ropy naftowej w rafineriach i dalsze przetwarzanie półproduktów rafineryjnych w następujących procesach: reformowania benzyn, krakowania olejów próżniowych, hydrokrakowania, odsiarczania gudronu oraz pirolizy benzyn i gazów.

Produkcja gazu płynnego na terenie pól naftowych

Gazy węglowodorowe wydobywane z ropą naftową są cennym surowcem do produkcji paliw i półproduktów do syntezy petrochemicznej. Głównymi produktami przeróbki zachowawczej tych gazów są: gazolina, gaz płynny i odgazolinowany, węglowodory indywidualne o czystości technicznej takie jak propan, izobutan, n-butan, pentan. Przeróbke gazu ziemnego i gazów wydobywanych z ropą naftową prowadzi się w gazoliniarniach budowanych na terenie dużych pól naftowych i gazowych. Czytaj więcej...

Produkcja gazu płynnego w rafineriach

W Polsce przeważające ilości gazów płynnych uzyskuje się z przerobu ropy naftowej w rafineriach, w których propan-butan powstaje głównie podczas krakowania i uwodornienia ropy naftowej, czyli procesów, w czasie których następuje termiczny rozkład węglowodorów połączony z ich uwodornieniem. Czytaj więcej...

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN