Produkcja gazu płynnego w rafineriach

W Polsce przeważające ilości gazów płynnych uzyskuje się z przerobu ropy naftowej w rafineriach, w których propan-butan powstaje głównie podczas krakowania i uwodornienia ropy naftowej, czyli procesów, w czasie których następuje termiczny rozkład węglowodorów połączony z ich uwodornieniem.


Proces krakowania, czyli rozkład dużych drobin węglowodorowych zawartych w surowej ropie naftowej na większą liczbę małych drobin polega na podgrzaniu ropy bez dostępu powietrza.


Uwodornianie ropy naftowej polega na wzbogaceniu jej w wodór w warunkach wysokich ciśnień i temperatur. Z węglowodorów ciężkich otrzymuje się węglowodory lekkie o większej zawartości wodoru i niższej temperaturze wrzenia.


W Polsce gaz płynny dla celów handlowych produkowany jest w Petrochemii Płock oraz w rafineriach w Gdańsku i w Gorlicach. PKN Petrochemia Płock jest największym w Polsce producentem gazów płynnych. Dokonuje się tutaj bardzo głębokiego przerobu dużych ilości ropy naftowej.


Podstawowymi procesami, w których pozyskuje się komponenty gazu płynnego w Petrochemii Płock S.A są:

Schemat produkcji gazów płynnych w Petrochemii Płock

Schemat produkcji gazów płynnych w Petrochemii Płock

Petrochemia w Płocku prowadzi najgłębszy przerób ropy naftowej w Polsce, pozostałe dwie rafinerie produkujące gaz płynny dla celów handlowych, w Gdańsku i w Gorlicach, korzystają z podobnych technologii jak wyżej przedstawione.

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN