Przechowywanie gazu płynnego - butle

Powołując się na polskie uregulowania prawne, przez butle rozumie się jednoprzestrzenne naczynie ciśnieniowe wykonane z blachy stalowej służące do przechowywania, transportu oraz zasilania urządzeń gazowych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach UDT). Butle gazowe (propanowo-butanowe) podlegają uregulowaniom Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP. „Zbiorniki ciśnieniowe. Zbiorniki przenośne (transportowe)”.

Butla stalowa 11 kgButla kompozytowa BP Gas light

Butla stalowa 11 kg i butla kompozytowa BP Gas light

Butla na gaz płynny składa się z następujących elementów:

Każda butla zgodnie z prawodawstwem polskim powinna posiadać poniższe oznaczenia trwałe:

Zawory butlowe

Zawór w butli gazowej to urządzenie służące do otwierania przepływu fazy gazowej propanu-butanu (względnie propanu) z butli do instalacji zasilającej odbiornik gazu oraz umożliwiające napełnianie butli próżnej, w przypadku wyczerpania się w niej gazu. Czytaj więcej...

Przechowywanie i transport gazu płynnego - reduktory

Reduktor do butli gazowej to jedno- lub dwustopniowe urządzenie regulujące ciśnienie gazu. Reduktor służy obniżeniu i utrzymywaniu stałej wartości ciśnienia gazu wypływającego z butli bez względu na stopień opróżnienia butli. Czytaj więcej...

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej

Czytaj więcej...

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN