Parametry zbiorników

Poniżej znajdują się specyfikacje instalacji gazowych. Do zbiorników instalacji gazowych bez zastosowania dodatkowych urządzeń wspomagających odparowanie (parowników) ze zbiornikami nadziemnych i podziemnych dostarcza wyłącznie PROPAN.

Zbiornik o pojemności 2700 l

  naziemne podziemne
 pojemność całkowita (l) 2700 2700
 pojemność gazowa 85% (l) 2295 2295
 pojemność użytkowa (30-85%) (l) 1485 1485
 podst. odleglość bezpieczeństwa (m) 3,0 1,0
 maks. pobór ciągły (kW/ kg/h) ** 30 / 2,4 50 / 4,0
 wymiary zbiornika: średnica x długość x wysokość (m) 1,25x2,59x1,59 1,25x2,50x1,89
 fundament pod zbiornik (m) dł. x szer. x gr.* 2,60x1,30x0,30 2,60x1,30x0,30
 płyta betonowa prefabrykowana dostarczana wraz ze
 zbiornikiem (m) dł. x szer. x gr.
2,3x1,10x0,12 2,3x1,3x0,12
 głębokość wykopu dla zbiornika podziemnego (m) *** - ~ 1,8-2,2

*Podane w tabeli wymiary płyt fundamentowych są orientacyjne, mogą one być skorygowane przez projektanta, który dostosowuje ich konstrukcje, wymiary i sposób posadowienia do warunków lokalnych.
**Pobór ciągły gazu oznacza pobór fazy gazowej ze zbiornika przy najniższej temperaturze otoczenia -20°C przez całą dobę; równocześnie zapewniając ciśnienie w zbiorniku nie niższe niż 1,0 bar.
*** Głębokość wykopu jest mierzona od poziomu otaczającego zbiornik gruntu do dna wykopu.

Zbiornik o pojemności 4850 l 

   4850 l 2*4850 l 3*4850 l
 pojemność całkowita (l) 4850 9700 14550
 pojemność gazowa 85% (l) 4122 8245 12368
 pojemność użytkowa (85-30%) (l) 2667 5335 8002
 podst. odległość bezp.: naz/ podz (m) 5,0 / 3,0  5,0 / 3,0 5,0 / 3,0
 maks. pobór ciągły: naz/ podz (kW) (-20˚C) 50/85 100/170 150/255
 maks. pobór ciągły: naz/ podz kg/h (-20˚C) * 4,4/6,8 8,8/13,6 13,2/20,4
 fundament pod zbiornik (m) szer. x dł. x gr.  1,30x4,40x0,30 3,60x4,40x0,30 5,90x4,40x0,30
 głębokość wykopu dla zbiornika podziemnego (m)  ~ 2,2-2,4 ~ 2,2-2,4 ~ 2,2-2,4

Zbiornik o pojemności 6700 l 

   6700 l 2*6700 l 3*6700 l
 pojemność całkowita (l) 6700 13400 20100
 pojemność gazowa 85% (l) 5695 11390 17085
 pojemność użytkowa (85-30%) (l) 3685 7370 11055
 podst. odległość bezp.: naz/ podz (m) 7,5 / 3,0  7,5 / 3,0 7,5 / 3,0
 maks. pobór ciągły: naz/ podz (kW) (-20˚C) ** 70/110 140/220 210/330
 maks. pobór ciągły: naz/ podz kg/h (-20˚C) ** 5,6/8,8 11,2/17,6 16,8/26,4
 fundament pod zbiornik (m) szer. x dł. x gr. * 1,30x6,00x0,30 4,1x6,00x0,30 6,90x6,00x0,30
 głębokość wykopu dla zbiornika podziemnego (m) ***  ~ 2,2-2,4 ~ 2,2-2,4 ~ 2,2-2,4

 *Podane w tabeli wymiary płyt fundamentowych są orientacyjne, mogą one być skorygowane przez projektanta, który dostosowuje ich konstrukcje, wymiary i sposób posadowienia do warunków lokalnych.
**Pobór ciągły gazu oznacza pobór fazy gazowej ze zbiornika przy najniższej temperaturze otoczenia -20°C przez całą dobę; równocześnie zapewniając ciśnienie w zbiorniku nie niższe niż 1,0 bar.
*** Głębokość wykopu jest mierzona od poziomu otaczającego zbiornik gruntu do dna wykopu

UWAGA: dostępne są również większe zestawy, tj. składające się z 4, 5, 6, 7, 8, 9 zbiorników o pojemności 4850 i 6700 l. Maksymalny pobór kolejnych zestawów wzrasta dla zbiorników naziemnych:

10 (m3), 25 (m3), 54 (m3), 74 (m3), 96 (m3), 172 (m3) 

  10 (m3) 25 (m3) 54 (m3) 74 (m3) 96 (m3) 172 (m3)
 pojemność całkowita (m3) 10 25 54 74 96 172
 pojemność gazowa 85% (m2 pt) 8,5 21,25 45,9 62,9 81,6 146,2
 podst. odległość bezp.: naz/ podz (m) 10/5 20/10 30/15 40/20 40/20 60/25
 maks. pobór ciągły: naz kW (-20˚C) 76 138 242 285 375 631
 maks. pobór ciągły: naz/ podz kg h (-20˚C) 5,86 10,62 18,65 21,89 28,88 48,51

UWAGA: zbiorniki lub grupa zbiorników naziemnych o łącznej pojemności od 15m3 do 110m3 powinny mieć zapewnione zaopatrzenie wodne na potrzeby PPOŻ z hydrantu lub innego źródła wody o wydajności 10dm3/s. W przypadku pojemności powyżej 110m3 należy zamontować urządzenia zraszaczowe lub armatki wodne o wydajności wg równania: 8dm3/min*Xm2 powierzchni zbiornika na okres 2h.

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN