Ciśnienie nasycenia

Ciśnienie nasycenia jest to ciśnienie, przy którym następuje zmiana fazy gazowej w ciekłą i odwrotnie.


Gdy ciecz wypełnia częściowo butlę lub zbiornik to nad nią znajduje się zawsze para nasycona, której prężność jest ściśle związana z temperaturą. Ciśnienie pary nasyconej jest niezależne od ilości cieczy. Prężność par nasyconych gazu płynnego w danej temperaturze jest to ciśnienie, przy którym następuje zmiana fazy gazowej w ciekłą i odwrotnie i zależy jedynie od temperatury pod warunkiem istnienia w zbiorniku dostatecznej objętości pozwalającej na termiczne rozszerzanie się gazu płynnego.
Przy stałej temperaturze ciśnienie gazu jest niezmienne, aż do wyczerpania zapasu gazu.


Poniższa tabela pozwala na odczytanie ciśnienia nasycenia propanu i butanu oraz ich mieszaniny w różnym składzie.

Propan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - %
% - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Butan
-10°C 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,12 0,09 0,07 0,03 0,005 -10°C
0°C 0,38 0,35 0,32 0,28 0,25 0,22 0,17 0,13 0,09 0,05 0°C
10°C 0,56 0,52 0,47 0,43 0,38 0,33 0,28 0,22 0,17 0,11 0,045 10°C
20°C 0,76 0,71 0,65 0,60 0,53 0,47 0,41 0,34 0,26 0,19 0,11 20°C
30°C 1,01 0,94 0,87 0,80 0,73 0,66 0,57 0,48 0,39 0,29 0,19 30°C
40°C 1,31 1,23 1,15 1,05 0,97 0,87 0,77 0,66 0,54 0,42 0,29 40°C
50°C 1,70 1,59 1,48 1,365 1,26 1,13 1,0 0,87 0,72 0,57 0,41 50°C
60°C 2,10 1,98 1,85 1,72 1,58 1,43 1,275 0,11 0,93 0,75 0,55 60°C

Ciśnienie [MPa] par propanu, butanu i ich mieszaniny w zależności od temperatury.

Ciśnienia par poszczególnych gazów lub ich mieszanin zmierzone przy określonych temperaturach naniesione na wykres dają tzw. krzywe wrzenia lub nasycenia.

Na rysunku poniżej przedstawiono krzywe nasycenia par propanu, butanu oraz mieszaniny tych gazów. W obszarze ponad krzywą gaz płynny znajduje się w stanie ciekłym, poniżej w stanie gazowym.

Krzywe nasycenia par propanu, butanu i ich mieszaniny 1:1.

W systemie dwufazowym w stanie równowagi ciśnienie w fazie gazowej równa się ciśnieniu w fazie płynnej.

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN