Gęstość oraz objętość gazów płynnych

Porównując gęstości właściwe: powietrza – 1,293 kg/dm3, propanu –2,019 kg/dm3, butanu – 2,703 kg/dm3 zauważyć należy, że propan i butan są cięższe od powietrza. Przy założeniu, że gęstość właściwa powietrza jest równa jedności, otrzymuje się następujące gęstości właściwe względne:


propan – 1,56

butan – 2,09
 

Zatem, gaz płynny niezależnie od składu procentowego jest zawsze cięższy od powietrza. W fazie gazowej spływa szybko ku ziemi, wypiera powietrze i ścieli się po podłożu wypełniając każde wgłębienie terenu. Gaz płynny miesza się z powietrzem bardzo powoli, może zatem przez długi czas zalegać w pomieszczeniach źle wentylowanych.


Cieżar 1 dm3 ciekłego gazu wynosi:


propan – 0,511 kg,

butan – 0,580 kg.

Objętość 1 kg ciekłego gazu wynosi:

propan – 1,96 dm3,

butan – 1,72 dm3.

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN