Skład gazu płynnego według Polskiej Normy

Skład gazów płynnych podaje Polska Norma PN-C-96008-1998, określająca trzy podstawowe mieszaniny stosowane w dystrybucji gazu płynnego:

Gazy skroplone płynne (C3 – C4) są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny weglowodorów alifatycznych, których podstawowymi składnikami określonymi literą C z indeksem liczbowym są:

oraz w mniejszych ilościach:

Wymagania  Rodzaje
 Butan techniczny
(mieszanina A)
 Propan-butan
(mieszanina B)
 Propan techniczny
(mieszanina C)
 Zawartość C1 [% obj.], nie więcej niż -  0,1 0,1
 Zawartość C2 [% obj.], nie więcej niż  0,2 4,0 5,5
 Zawartość C3 [% obj.],
 nie mniej niż
 nie więcej niż

 -
 5,0


 18,0
 55,0


 18,0
 55,0

 Zawartość C4 [% obj.],
 nie mniej niż
 nie więcej niż

 95,0
 -


 45,0
 55,0


 90,0
 -

 Zawartość C5 [% obj.], nie więcej niż  1,0 1,0 nie zawiera

 Skład węglowodorowy gazu płynnego.

Ponadto wszystkie mieszaniny (A, B, C) wg Polskiej Normy nie powinny zawierać siarkowodoru, wody i amoniaku. Zapach po nawanianiu powinien być wyczuwalny. Zawartość siarki ogólnej oraz oleju mineralnego nie powinna przekraczać 0,005% objętości.

Wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG) stosowanego jako paliwo dla silników samochodowych wg PN-EN 589 

Właściwości  Zakresy
   Jednostki minimum maksimum
 Molowa liczba oktanowa, MON    89,0 -
 Całkowita zawartość olenów (włączając 1,3-butadien)  % molowy - 0,5
 Siarkowodór    brak
 Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)  mg/kg  -  50
 Badanie działania korodującego na miedzi (1 h w temperaturze 40°C)  klasa korozji  klasa 1
 Pozostałość po odparowaniu  mg/kg -  100
 Względna prężność par w temperaturze 40°C  kPa  -  1550
 Temperatura w której względna prężność par jest
 nie mniejsza niż 150 kPa
 – dla okresu
zimowego 1
 °C    -10
 – dla okresu
letniego 2
 °C    -5
 Zawartość wody    Brak wolnej wody
 w temperaturze 0°C
 Zapach    3

 1 Okres zimowy trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 marca
 2 Okres trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października
 3 Zapach gazu powinien być rozróżnialny i nieprzyjemny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20% dolnej granicy wybuchowości

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN