Skład gazu płynnego

Propan (C3H 8) i butan (C4H10) będące głównymi składnikami gazu płynnego należą do grupy węglowodorów nasyconych zwanych alkanami (parafinami). Są związkami organicznymi zbudowanymi wyłącznie z atomów węgla i wodoru. Jak wynika ze wzoru ogólnego CnH2n+2, poszczególne związki tego szeregu różnią się między sobą o grupę CH2, tak więc alkany są przykładem szeregu homologicznego. Najprostszym przedstawicielem tego szeregu jest metan CH4 zawierający w cząsteczce jeden atom węgla i 4 atomy wodoru. Etan zawiera w cząsteczce 2 atomy węgla, propan 3, a butan 4 atomy.

Szereg parafinowy węglowodorów nasyconych.

Łańcuch węglowy w cząstce węglowodoru nasyconego, czyli zawierającego tylko wiązania pojedyncze między atomami węgla, może być prosty (normalny) lub rozgałęziony (izomery). Nazwy związków o łańcuchu rozgałęzionym odróżnia się od nazw związków prostych przez dodanie do nazwy przedrostka izo- np. izobutan. Oba rodzaje węglowodorów wykazują odchylenia właściwości fizycznych. Butan o łańcuchu prostym ma wyższą temperaturę wrzenia (+ 0,5°C) niż izobutan o łańcuchu rozgałęzionym (-11,7°C).

W skład mieszanin tworzących gazy płynne wchodzą w nieznacznych ilościach weglowodory nienasycone, w których atomy węgla połączone są z mniejszą liczbą atomów wodoru, niż jest to konieczne do całkowitego nasycenia wartościowości węgla. W związku z tym swobodne wartościowości sąsiednich atomów węgla wzajemnie się nasycają i miedzy atomami węgla powstają podwójne wiązania.


Węglowodory nienasycone tworzą szereg tzw. alkenów (olefinów) o wzorze ogólnym CnH2n. W grupie
tej poza etylenem C2H4 występuje propylen (propen) C3H6 i butylen C4H8.

 

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN