Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

Kiedy mówimy o gazie płynnym, w pierwszej kolejności na myśl przychodzą duże zbiorniki stojące w ogrodzie. Tymczasem 92% gazu płynnego zużywanego w domach dostarczane jest w butlach. W około 4,4 mln polskich gospodarstw domowych znajduje się przynajmniej jedna butla z gazem płynnym. 

Butle znajdują także szerokie zastosowanie w przemyśle i gastronomi. Na naszej stronie dowiesz się więcej o rodzajach butli z gazem LPG i ich możliwości wykorzystania.

 

     
                  butle stalowe 11 kg                                butle GreenGas light              butle do wózków widłowych
   
nowoczesne butle motolight do wózków widłowych NOWOŚĆ !!! butle 33 kg instalacje kompaktowe

 

 

butle z propanem

Skontaktuj się z nami: zamów dostawę lub umów się na wizytę naszego Przedstawiciela Handlowego

 Dowiedz się więcej na temat :

Aktualności

25.05.2018

25 maja 2018 r.

Szanowny Kliencie Zakładu Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej nazywamy je „Rozporządzeniem” lub „RODO”). W związku z RODO nie trzeba się z nami kontaktować czy też składać dodatkowych oświadczeń, wystarczy tylko zapoznać się z poniższą  informacją, gdzie dowiesz się m.in. o celu, okresie i sposobie przetwarzania Twoich
danych osobowych, a także o przysługujących Tobie prawach oraz o odbiorcach Twoich danych.

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH- ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU PŁYNNEGO
MPGK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE PRZY UL. JACHOWICZA 1, 35-311 RZESZÓW

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez ZDGP MPGK SP. Z O.O. wymagane przepisami rozporządzenia RODO*.

Przekazanie informacji następuje w związku z zawarciem i realizacją umów z naszymi klientami.

Cel RODO Celem Rodo jest regulacja przepisów o ochronie danych osobowych ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Klauzula informacyjna Klauzula zawiera informacje kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, komu mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom których dane są przetwarzane

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000180810, NIP 813-03-36-926, o kapitale zakładowym 184.000 zł zwanym dalej ZDGP MPGK.

W razie potrzeby może Pani/Pan skontaktować się z nami w formie:

1. elektronicznej poprzez adres e-mail: bok@greengas.pl

2. pisemnie pod adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”
 
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

ZDGP MPGK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a/wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZDGP MPGK (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość realizacji Umowy;

b/ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową lub przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZDGP MPGK (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c/spełnienia ciążących na ZDGP MPGK obowiązków wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (art.6 ust.1 lit.C RODO);

Źródło pochodzenia danych

ZDGP MPGK otrzymało je od Pani/Pana podczas zawierania umowy, podczas jej realizacji lub złożonego wcześniej zamówienia w formie mailowej, smsowej lub telefonicznej.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe) oraz wiadczącym usługi:

a/ z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

b/ informatyczne i nowych technologii

c/ obsługi telefonicznej lub elektronicznej

d/ płatnicze

e/  księgowo-finansowe

f/ audytorskie i kontrolne

g/  prawne i windykacyjne

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

ZDGP MPGK będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:

1. Wykonania Umowy- do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu

3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDGP MPGK, do momentu wygaśnięcia
obowiązku przetwarzania Pani/Pana danych, wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek prawa, należy się skontaktować z ZDGP MPGK, za pomocą form i danych kontaktowych, umieszczonych w poz. Administrator. Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

a/ przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie ZDGP MPGK, którym jest wykonanie umowy

b/ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że ZDGP MPGK wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli zostały naruszone przepisy dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określonych w RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 94/46/WE, określane jako RODO- obowiązujące od 25 maja 2018r.

 

19.03.2017

Wiosna już przyszła !

Promienniki Gazowe za darmo dla Twojej Restauracji Pubu !!! 

       

 

01.06.2016

Po wielu miesiącach prac miło nam poinformować, że rozlewnia przeszła pozytywnie wszystkie procedury związane z odbiorami i testami właściwego i bezpiecznego działania. Jest to róznoznaczne z rozpoczeciem nowego etapu naszej Spólki, związanego z procesem napełniania oraz z rozwojem sprzedaży w nowych segemntach rynku.

 

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN