Dane techniczne butli:

Powołując się na polskie uregulowania prawne, przez butle rozumie się jednoprzestrzenne naczynie ciśnieniowe wykonane z blachy stalowej służące do przechowywania, transportu oraz zasilania urządzeń gazowych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach UDT). Butle gazowe (propanowo-butanowe) podlegają uregulowaniom Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP. „Zbiorniki ciśnieniowe. Zbiorniki przenośne (transportowe)”. 

Lekka butla typu light

Podstawowe wymiary 

Właściwości butli:

Powłoka kompozytowa:

 

Zewnętrzna powłoka ochronna

Atesty

Produkt odpowiada normie Europejskiej EN 12245, Dyrektywie EC/ 36/ 1999/ TPED, ADR/ RID. Dopuszczony do użytkowania w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego.

Butla stalowa (11 kg i 33 kg) na gaz płynny składa się z poniższych elementów:

Każda butla zgodnie z prawodawstwem polskim powinna posiadać następujące oznaczenia trwałe:

Zawór w butli gazowej to urządzenie służące do otwierania przepływu fazy gazowej propanu-butanu (względnie propanu) z butli do instalacji zasilającej odbiornik gazu oraz umożliwiające napełnianie butli próżnej, w przypadku wyczerpania się w niej gazu. Reduktor do butli gazowej to jedno- lub dwustopniowe urządzenie regulujące ciśnienie gazu. Reduktor Służy obniżeniu i utrzymywaniu stałej wartości ciśnienia gazu wypływającego z butli bez względu na stopień opróżnienia butli. Wymóg stosowania reduktorów w instalacjach gazu płynnego wynika bezpośrednio ze specyficznych właściwości LPG, który magazynowany jest w butlach i zbiornikach pod prężnością par własnych.

Nowoczesna butla motolight

butla stalowa z lekkiej stali do gazu płynnego propan-butan do wózków widłowych
Wymagania jakościowe:
- dla opakownia - zgodne z PN-EN 1442:2006 (Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Projektowanie i konstrukcja),
- dla gazu propan-butan – zgodne z PN-EN 589/2009

Gwarancja jakości:

Każda napełniona butla posiada plombę z folii termokurczliwej wraz z hologramem, co stanowi gwarancję legalnego napełnienia butli oraz wysokiej jakości produktu.

 

Skontaktuj się z nami: zamów dostawę lub umów się na wizytę naszego Przedstawiciela Handlowego

Dowiedz się więcej na temat :

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN